Marka Tescili
Marka Nedir

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Marka, var olan ticari ,kurumsal yada bireysel kişiliğinizin faliyet gösterdiğiniz alanlar (ticari yada bireysel) ve benzeri branşlarda sizin adınızdan başka bir kullanıcının faliyet göstermemesi için ve yıllar boyu gerek emek, gerekse bilginiz ile ortaya çıkardığınız bir ismin muhakkak suretle tescil edilmesi gerekilen bir değerdir.

Marka tescili; bu haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

Neden marka tescili yaptırmalıyım

556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir;

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme,

b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.

Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız.

Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak,markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.

Marka tescili ne kadar zamanda tamamlanır? Koruması tüm dünyada geçerli midir?

Marka tescili başvurusu herhangi bir itiraz gelmediğinde 10-12 ay içerisinde tescil ile sonuçlanır ve Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun kabul edildiği tarih, saat ve dakika itibariyle 10 süreyle koruma sağlamaktadır. Bu koruma hakkı onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenir. Başvurunun yapılmasını takiben başka bir firma tarafından aynı isim,şekil, logo ve işaretler, aynı sektörde müracaat edilmesine rağmen tescil verilmez.

Tescil edilen marka sadece tescil edildiği sektörler için ilgili ülkede geçerlidir. Türkiye’de müracaat edilen bir markanın diğer dünya ülkelerinde koruma hakkı ancak o ülkelere yapılacak tescil müracaatı ile sağlanabilir.

Hangi sınıflarda müracaat etmeliyim?

İlk öncelikle faaliyet gösterdiğiniz ana sektörü tespit edip ilgili ürün ve/veya hizmelerinizi belirlemeniz gerekecektir. Bunun yanında ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yatırımlar, yeni ürünler, yeni hizmetleri de gözönüne alarak alternatif sınıflarda da müracaat etmek gerekir. Örneğin sadece “nevresim takımı” imal ediyorsanız ki bu emtia 24 sınıfın 2.paragrafında yer almaktadır, bunun yanında diğer alt bölümleri almanız tavsiyemizdir. Zira aynı sınıftaki alt bölümler fiyat farkı yaratmamaktadır. Ayrıca alınmayan sınıflarda başka firmaların bu sınıflarda marka tescilini alabileceğini düşünmek gerekir.

Alternatif ve koruma kapsamını sağlamlaştırıcı sınıfların tescil edilmemesi halinde ileride tekrar müracaat gerekecek ve ayrı belge almak zorunda kalacaksınız.

Marka sınıflarını görüntülemek için tıklayınız.

Marka tescil işlemleri için ne kadar bir bütçe ayırmalıyım?

Marka tescil işlemleri için müracaat harcı, hizmet bedeli ve belge bedeli için bütçe ayırmak gerekir. Müracaat harcı ve hizmet bedeli müracaat aşamasında ödenmesi gerekir. Belge bedeli ise Türk Patent Enstitüsü’nün gerekli incelemeleri yaptıktan ve kabul aşamasına geldikten sonra ödenecek rakamdır.

Müracaat harcı 1 sınıf için 121.00 YTL, 2.sınıf için 274.00 YTL, 3 sınıf için 428.00 YTL olup 3.sınıftan sonraki her sınıf için 228.00 YTL'dir. Hizmet bedeli ise sınıf sayısı kaç tane olursa olsun 150 YTL + KDV'dir. Takribi olarak 6 ile 9 ay sonra (markanız onaylandıktan sonra) ödenecek olan belge bedeli ise 478 YTL'dir. Sözkonusu fiyatlar her yıl güncellenmektedir.

Tüm fiyatları görmek için tıklayınız.

Markanın Önemi

Marka, ticari bir varlıktır. Ama aynı zamanda, marka, bir pazarlama mesajı da taşır. Markanız, ürününüzün, pazardaki rakiplerinden en önemli ayrım noktalarından biridir ve o nedenle, doğru mesajı içermelidir.

Bir reklam ajansıyla çalışıyorsanız, markayı yaratmak için onlardan destek alabilirsiniz. Ama Türkiye'de pek çok küçük şirket gibi, bugüne kadarki markalarınızı kendiniz yarattıysanız ve/veya yeni ürününüz için reklam ajanslarına ayıracak bütçeniz yoksa, iş başa düşüyor.

 • Marka yaratırken veya başvurularda mutlaka ön araştırma yaptırınız.
 • Markanız akılda kalıcı, dikkat çekici ve kısa olmalıdır.
 • Markanızın Türkçe olmasına özen gösteriniz. Aksi takdirde yurtdışı başvurularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
 • Markanızın kolayca taklit edilmemeli
 • Markanızın jenerik haline gelmesine izin vermeyiniz.
 • Markanızın kullanım süresine dikkat ediniz. 5 yıl süre ile kullanılmayan markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

b) Hizmet markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

c) Garanti markaları
Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

d) Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka işlem süreleri

Talepler Gerçekleşme Süresi

 • Marka Yenilemesi - 15 Gün
 • Başvuru İşlemden kaldırma - 5 Gün
 • Tescil Belgesi Düzenleme - 1 Ay
 • Devir 15 Gün Lisans kayıt, yenileme - 15 Gün
 • Rehin İşlemi Kayıt - 15 Gün
 • Unvan değişikliği - 15 Gün
 • Adres değişikliği - 15 Gün
 • Nevi değişikliği - 5 Gün
 • Menşe Memleket belgesi - 15 Gün
 • Marka sureti ve Sicil sureti - 5 Gün
 • Terkin İptal - 5 Gün
 • Yayına İtiraz - 5 Gün
 • Karara İtiraz - 3 Ay
 • Birleşme - 15 Gün
 • Ön yazı Aynı Gün Alındı saatlı yazısı (Ön yazı)- 3 Gün
 • Erken İnceleme – Hemen

Marka tescil başvurusu yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Powered by WHMCompleteSolution


Global Hosting, Global Datacenter alt kuruluşudur.
vmware hp plesk tucows juniper odemesecenekleri